Pieni pitsimekko

10x7cm, monotypia paperille

ateljee, Oulu 120€

vedosnumero 318/2018