Perhosmekko

10x10cm, monotypia paperille, kehystetty

2019, Ravintola Puistola, 160€